Welkom bij deze vragenlijst!


Aanwijzingen bij het invullen van de vragenlijst
• De vragenlijst werkt voor veel vragen beter op een tablet of laptop dan op een telefoon.
• Het is de bedoeling dat deze vragenlijst wordt ingevuld door een van de bedrijfshoofden.
• U kunt de vragenlijst tussentijds afsluiten en op een later tijdstip verdergaan waar u bent gebleven.
• Dit onderzoek is gericht op agrarische bedrijven. Telkens als er over het bedrijf gesproken wordt, wordt het agrarisch bedrijf bedoeld.
• Bij meerkeuzevragen kruist u één vakje aan, tenzij er bij staat dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn.
• U kunt terug naar een vorige pagina, maar dat kan slechts met het 'Terug'-pijltje in uw browser.
• Het invullen van de vragenlijst neemt 20-30 minuten van uw tijd in beslag.

Voor vragen over het onderzoek en de vragenlijst kunt u contact opnemen met dr. Jetske Bouma.

Voor u de vragenlijst in kan vullen is het noodzakelijk dat u verklaart dat: